Log In Forgot Password?
การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

สีของเสื้อผ้าที่เป็นมงคลและอัปมงคลกับผู้สวมใส่

การสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีและถูกต้องตามกาลเทศะ นอกจากจะมีส่วนช่วยเสริมความเป็นมงคลของวิชาฮวงจุ้ยบนร่างกายได้แล้ว  สีของเสื้อผ้ายิ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมโชคลาภของผู้สวมใส่

ดังนั้นในวิชาฮวงจุ้ยบนร่างกายจึงได้แนะนำให้เลือกใช้แต่เสื้อผ้าที่เป็นมงคล และพยายามหลีกเลี่ยงสีที่เป็นอัปมงคล หรือเกิดการพิฆาตผู้สวมใส่ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ตามหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยดังนี้
            
ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย                         สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมโชคลาภคือ สีดำ สีฟ้า สีน้ำเงิน
หมายเลข 1                                                    สีที่เป็นอัปมงคลและลดทอนโชคลาภคือ สีแดง สีเขียว

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย                         สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมโชคลาภคือ สีเทาอ่อน สีครีม สีแดง
หมายเลข 2 และ หมายเลข 8                           สีที่เป็นอัปมงคลและลดทอนโชคลาภคือ สีเขียว สีฟ้า

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย                         สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมโชคลาภคือ สีเขียว  สีดำ  สีฟ้า
หมายเลข 3 และ หมายเลข  4                          สีที่เป็นอัปมงคลและลดทอนโชคลาภคือ สีขาว สีครีม

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย                         สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมโชคลาภคือ สีน้ำตาล สีแดง
หมายเลข 5 ชาย และ หมายเลข 5 หญิง            สีที่เป็นอัปมงคลและลดทอนโชคลาภคือ สีเขียว  สีฟ้า

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย                         สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมโชคลาภคือ สีขาว สีเทา  สีครีม
หมายเลข 6 และ หมายเลข  7                          สีที่เป็นอัปมงคลและลดทอนโชคลาภคือ สีแดง สีเขียว

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย                         สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมโชคลาภคือ สีแดง สีเขียว
หมายเลข 9                                                    สีที่เป็นอัปมงคลและลดทอนโชคลาภคือ สีดำ สีฟ้า สีน้ำเงิน 

ขอบคุณภาพจาก weloveshopping.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fengshuilun.net