Log In Forgot Password?
การทำนามบัตรให้เป็นมงคล

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : การทำนามบัตรให้เป็นมงคล

การทำนามบัตรให้เป็นมงคล 

นามบัตรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเพื่อการแนะนำตัวและการติดต่ออาจจะมีผลกระทบต่อฮวงจุ้ยและความเป็นสิริมงคลต่อตัวผู้ใช้ได้หากใช้ขนาดของบัตรไม่เหมาะสม สีที่ใช้พิมพ์ไม่ ถูกโฉลกหรือเครื่องหมายสัญญลักษณ์ของบริษัทเป็นอัปมงคล

ขนาดของนามบัตรที่เป็นสิริมงคลควรมีความกว้างของด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านไม่ควรเกิน 5.1 เซ็นติเมตร

เครื่องหมายสัญญลักษณ์หรือรูปที่พิมพ์ประกอบลงในนามบัตรไม่ควรมีมุมที่แหลมคม โดยเฉพาะต้องไม่มีมุมแหลมเล็งพุ่งตรงไปยังชื่อของคุณหรือของบริษัทและข้อความต่าง ๆ บนบัตรควรจัดวางให้ได้สมดุลย์

สีของตัวนามบัตรควรเป็นสีขาวจึงจะดีที่สุดและหมึกพิมพ์ที่ใช้ควรเป็นสีดำและถ้าใช้สีหมึกหลายสีในการพิมพ์ข้อความก็ควรให้แน่ใจว่าเป็นสีที่เข้ากันได้ เช่น สีดำเข้ากันได้ กับสีเขียว สีดำเข้ากันได้กับสีน้ำตาล สีดำ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือสีเมตัลลิค ส่วนสีที่เข้ากันไม่ได้และทำให้เกิดความอัปมงคล เช่น สีดำกับสีแดง สีดำกับสีส้ม สีดำกับสีเหลือง 

ขอบคุณภาพจาก igetweb.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org