Log In Forgot Password?
ตำแหน่งของน้ำและผลกระทบ

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ตำแหน่งของน้ำและผลกระทบ

ตำแหน่งของน้ำและผลกระทบ 

1.ห้องน้ำห้องส้วมที่ตั้งอยู่ตรงกับประตูหน้าและมีประตูตั้งประจันกัน จะทำให้ความมั่งคั่งร่ำรวยเสื่อมถอย

2. น้ำรูปลักษณ์ใดๆที่ตั้งอยู่กลางบ้านเช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือหลังคาเปิดให้ฝนเข้าบ้านได้ จะทำให้สุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเสื่อมโทรม และความมั่งคั่งร่ำรวยเสื่อมถอย(เช่นการทำสวนหย่อมกลางบ้าน)

3. เตาหรือแท่นบูชาที่ชั้นล่างตั้งตรงกับตำแหน่งน้ำหรือน้ำในรูปลักษณ์ใดๆที่อยู่ชั้นบนจะทำให้สุขภาพของคนในบ้านเสื่อมโทรม และความมั่งคั้งร่ำรวยเสื่อมถอย(ลักษณะไฟอยู่ล่างน้ำอยู่บน) 

ขอบคุณภาพจาก banidea.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org