หยิน-หยางกับฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : หยิน-หยางกับฮวงจุ้ย

หยิน-หยางกับฮวงจุ้ย

หยินคืออะไร หยางเป็นอย่างไร ไขข้อข้องใจกับศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าด้วยเรื่องพลังคู่ ที่จะนำไปสู่ความสมดุล

หยิน-หยาง (yin-yang) พลังซึ่งคู่กัน หากเท่ากันจึงจะสร้างความสมดุล เช่น บวก-ลบ ชาย-หญิง พระอาทิตย์-พระจันทร์ ร้อน-หนาว กลางวัน-กลางคืน เป็นต้น (สิ่งแรกในแต่ะคู่คือหยาง อีกสิ่งคือหยิน) ภาพวงกลมสีขาว - ดำ คือ สัญลักษณ์ของคู่พลัง และเป็นสัญลักษณ์ของลักธิเต๋าเช่นกัน

ตามปกติฮวงจุ้ยจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่ที่ความสมดุลของพลังหยิน-หยางเป็นหลัก ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับที่อยู่อาศัยของคนควรเป็นสมดุลที่พลังหยินมากกว่าพลัง หยาง

พลังหยินและพลังหยางมีการเปลี่ยนแปลงกันไปมาอยู่ตลอดเวลาจาก พลังหยางไปเป็นพลังหยินและจากพลังหยินไปเป็นพลังหยาง ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยก็ทำโดยการคำนึงถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พลังหยิน-หยาง และภายหลังจากการ ปรับหรือเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยแล้วก็ยังต้องคอยตรวจตราดูแลอย่างสม่ำเสมอเพราะ ฮวงจุ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่คงตัว

แสงสว่างมาก แดดจัด เสียงดัง ผู้คน ขวักไขว่เป็นภาวะหยาง

ความมืด เงามาก ความเงียบเป็นภาวะหยิน

ภายในอาคารบ้านเรือนภาวะหยิน-หยางมีผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของพลังโดยเฉพาะเมื่อเป็นภาวะหยินมากพลังจะหยุดนิ่งอุดตัน ทำให้ฮวงจุ้ยเสีย การแก้ไขหรือปรับฮวงจุ้ยที่เกิดขึ้นจากภาวะหยินมากไปทำได้โดยการเพิ่มหรือ กระตุ้นด้วยภาวะหยาง เช่น ถ้าบ้านเงียบเหงา ห้องมืดและเย็นก็อาจแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนสีห้องใหม่ให้เป็นสีสว่าง เปิดวิทยุทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน เลี้ยงแมว เลี้ยงสุนัข เลี้ยงปลาในตู้ที่ปล่อยฟองอากาศตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้คือการเสริมภาวะหยางให้เพิ่มมากขึ้น

อาคารบ้านเรือน ที่มีฮวงจุ้ยดีจะต้องมีภาวะหยางมากกว่าภาวะหยินแต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะทำให้ ฮวงจุ้ยเสียได้เช่นกัน รวมทั้งทำให้ผู้อยู่อาศัยสูญเสียกำลังโดยการเพิ่มภาวะหยินเข้าไป เช่น ปรับลดแสงลง ใช้เครื่องเรือนที่มีสีมืดๆ ทึมๆ ติดตั้งและปิดม่าน เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของหยิน-หยาง ภายในบ้านเรือน ดังนั้นจึงต้องคอยตรวจสอบและทำการแก้ไข เช่น เมื่ออากาศหนาว มีหมอกหรือฝนตกเป็นภาวะหยินมากควรเปิดไฟให้สว่าง เปิดวิทยุหรือเพลง และถ้าวันไหนมีแดดจัด อากาศร้อนอบอ้าวเป็นภาวะหยางมากควรเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งธรรมดาสามัญจนกระทั่งหลายๆ คนไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามากน้อยขนาดไหนย่อมมีผลกระทบต่อฮวงจุ้ยทั้งสิ้น

ที่มา : ท่านปรมาจารย์วรธนัท อัศกุลโกวิท 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก thaihomeonline.com