ห้องพักผ่อนที่มืดทึบ

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ห้องพักผ่อนที่มืดทึบ

ห้องพักผ่อนที่มืดทึบ

ห้องพักผ่อนที่มีสภาพมืดทึบ ส่งผลให้สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว มีสภาพอึมครึมตามไปด้วย นั่นก็หมายถึงว่า สุขภาพของคนในบ้านไม่ดีไม่แข็งแรงอย่างที่ควรจะเป็น มีความรู้สึกเศร้าหมอง หม่นมัว กว่าที่ควรจะเป็นกันถ้วนหน้า ถ้าท่านต้องการให้สุขภาพของท่านและสมาชิกในครอบครัวสดชื่น สดใส แข็งแรง ท่านควรเน้นการตบแต่งด้วยโทนสีที่สว่างสดใสกว่าที่เป็นอยู่ใน ขณะนี้ เมื่อนั้นท่านจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของท่านเอง เพราะสุขภาพที่แข็งแรงนั้น ย่อมเป็นพลังในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง สร้างความเจริญให้แก่ตัวท่านและครอบครัวได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจนั่นเอง 

ขอบคุณภาพจาก decorreport.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fengshuiwin.com