Log In Forgot Password?
คาถาฤาษีแปลงสาร

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาฤาษีแปลงสาร

คาถาฤาษีแปลงสาร

ภะคะวา สุคะโต อะระหัง ฯ

คาถานี้ถ้าจะเดินทางบก เพื่อมิให้คนทั้งหลายเห็นเราท่านให้เอาใบไม้รู้นอน ๔ สิ่ง เสกแล้วเหน็บที่สี่ข้างทั้งสอง เหน็บข้างหน้า เหน็บข้างหลัง ภาวนาไปเถิดมิเห็นตัวเราเลย คุ้มได้ทั้งคนที่ตามเรามาด้วย แม้จะไม่ได้ใบไม้รู้นอน จะเป็นใบไม้อย่างอื่นก็เสกได้ หรือจะนั่งภาวนาอิงต้นไม้ไว้ก็ได้ ให้นั่งเอาตีนจุกทวารไว้ (เข้าใจว่านั่งคุกเข่า) ภาวนาอย่าขาดปาก คนมิเห็นตัวเราเลย หรือถ้าเราถูกเขาไล่มาหลาย ๆ คนด้วยกัน ให้นั่งซ้อนๆ กันขึ้นไป ตัวเรานั่งขี่บนหลังคุ้มได้หมดแล ถ้าจะไปทางเรือให้เสกใบไม้รู้นอน ๓ กิ่ง ปักหัวเรือ กลางเรือ ท้ายเรือ ภาวนาไปเถิดเขามิเห็นเราเลยถึงผ่านขนอน (ด่าน) เขาก็มิทักแล เวลาจะเสกให้กลับตาเสก (เมื่อเถรขวาดพาเณรจิ๋วหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาไปเชียงใหม่ในเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ก็ใช้พระคาถาบทนี้เสกใบหิงหายผีพรางตาคนไปจนถึงเชียงใหม่แล)

เมื่อจะทำการสิ่งไร หรือจะพูดจาอย่างใดให้เป็นประสิทธิให้ภาวนาคาถานี้สามหน เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปข้างหวาสามหนทำประสิทธิแลเมื่อจะถอนให้ว่า อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ทุติอิมัง สัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ตะติอิมัง สัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ฯ

ให้เอานี้วชี้ขวาสีปากกลับไปทางซ้ายสามหน เป็นอันว่าถอนหมด ถ้าระหว่างที่ยังไม่ถอน อย่าได้กล่างแช่งด่าใคร เป็นไปตามปากว่าทั้งนั้น

ขอบคุณภาพจาก taradplaza.com