Log In Forgot Password?
คาถาปลุกเสกพระเครื่องหลวงพ่อไกร (หลวงปู่ทวดสมภารท่านเจ้าไกร)

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาปลุกเสกพระเครื่องหลวงพ่อไกร (หลวงปู่ทวดสมภารท่านเจ้าไกร)

คาถาปลุกเสกพระเครื่องหลวงพ่อไกร (หลวงปู่ทวดสมภารท่านเจ้าไกร) วัดลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
เมื่อจะปลุกเสกต้องจัดดอกไม้ธูปเทียนบูชาทำสักการะและกราบ3ที แล้วว่านะโม3จบ เสร็จแล้วว่า

พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จะว่าพิสดารจนจบทั้ง3บท ก็ได้

หรือจะว่าหัวใจ อิสวาสุ ก็ได้ เมื่อได้ว่า พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เสร็จแล้วให้ว่าดังนี้

พุทธัง นาคะพยัคฆัง หึมหัม อิตินะโม สุคะโต อุททัง อัดโท

สำหรับท่านที่มีพระเครื่องหลวงพ่อไกร ก็สามารถนำพระคาบูชาบทนี้ บอกกล่าวอาราธนาบูชาพระเครื่องก่อนนำติดตัว

ขอบคุณภาพจาก krusiam.com