Log In Forgot Password?
 คาถาบูชาสมเด็จเจ้าราชมุนีเขากุด เกาะยอ(หลวงพ่อทวด) วัดสุวรรณคีรี

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาบูชาสมเด็จเจ้าราชมุนีเขากุด เกาะยอ(หลวงพ่อทวด) วัดสุวรรณคีรี

คาถาบูชาสมเด็จเจ้าราชมุนีเขากุด เกาะยอ(หลวงพ่อทวด) วัดสุวรรณคีรี

พระคาถาปลุกเสก สมเด็จเจ้าราชมุนีเขากุด เกาะยอ(หลวงพ่อทวด) วัดสุวรรณคีรี อ.เมือง จังหวัดสงขลา
จัดดอกไม้บูชาคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ แล้วว่านะโม3จบ
แล้วนำพระเครื่องหลวงพ่อทวด วัดสุวรรณคีรี ต.หัวเขา .สิงหนคร จ.สงขลา ที่มีอยู่พนมมือเหนือหน้าอก
สงบจิตบริกรรมพระคาถามากน้อยเพียงใดก็ได้ตามต้องปรารถนา

นโมโพธิสัตย์ถิยานต์ ยะถาติ 

ทางวัดได้จัดงานพุทธาภิเษกพระเครื่องและพระบูชา
สมเด็จเจ้าเกาะยอ แล้วเมื่อวันที่ 8-13 กันยายน 2505 รวม6วัน 6คืน โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่
ผู้ทรงวิทยาคุณในภาคใต้ 108 รูป มีคุณอภินิหารทางคงกระพัน แคล้วคลาดและเมตตามหานิยม

ขอบคุณภาพจาก board.palungjit.org