Log In Forgot Password?
คาถาบูชาหุ่นพยนต์ อาจารย์ลอย โพธิ์เงิน อยุธยา ฆราวาสจอมขมังเวทย์

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาบูชาหุ่นพยนต์ อาจารย์ลอย โพธิ์เงิน อยุธยา ฆราวาสจอมขมังเวทย์

คาถาบูชาหุ่นพยนต์ อาจารย์ลอย โพธิ์เงิน อยุธยา ฆราวาสจอมขมังเวทย์ แห่งเมืองกรุงเก่าท่านเป็นฆราวาสที่อาศัยอยู่ที่แพริมแม่น้ำวัดสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา
จึงทำให้หลายๆคนเรียกท่านว่า อาจารย์ลอย อยู่เรือ ท่านใดมีหุ่นพยนต์ อ.ลอย ให้ใช้คาถาบูชาหุ่นพยนต์ดังนี้ วิธีใช้ธรรมดาให้ท่องคาถา

โอม ปลุกมหาปลุก กูจะปลุกพ่อหุ่นพยนต์ ด้วยอะหังทุกัง
ถ้าเข้าที่คับขัน ให้เติมท้ายด้วย “นะมะพะทะ” เพื่อหนุนธาตุ

ขอบคุณภาพจาก prapantip.com