Log In Forgot Password?
คาถาอาราธนาบูชาหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาอาราธนาบูชาหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี

คาถาอาราธนาบูชาหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี สำหรับท่านที่มีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลหลวงพ่อทุ่งคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือเนื้อว่านต่างๆ
จะกล่าวบูชาท่านด้วยพระคาถาดังนี้ ว่า นะโม3 จบ แล้วว่าคาถาปลุกเสก 3 คาบ ดังนี้

อิติปิโสภะคะวา โพธิยะมะหัง สัจจะธัมมัง พุทธโวอิติ อิติปิโสภะคะวา

ขอบคุณภาพจาก thaimisc.pukpik.com