Log In Forgot Password?
คาถาอาราธนาพระเครื่องพ่อท่านมหาลอย วัดแหลมจาก จ.สงขลา

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาอาราธนาพระเครื่องพ่อท่านมหาลอย วัดแหลมจาก จ.สงขลา

คาถาอาราธนาพระเครื่องพ่อท่านมหาลอย วัดแหลมจาก จ.สงขลา สำหรับผู้ที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมหาลอย
ทั้งที่เป็นเหรียญและพระเนื้อผงต่างๆ ให้ใช้พระคาถาอาราธนาพระเครื่องของท่านได้ดังนี้ ก่อนจะใช้พระ (จัยพระ) ให้เสกด้วยคาถานี้ 3 จบ

นะกันซ้าย โมกันขวา พุทกันหน้า ธากันหลัง ยะกันหม่อม นะปิด โมป้อง นะล้อม โมหลุด นะอุต
โมอัด นะผัด โมผิด พระพุมธเจ้าแผลงฤทธิ์  ผิดด้วยนะโมพุทธายะ หุ้มมะ หุ้มอะ อะกุมมะ มะกุมอะ

เมื่อแขวนคอให้ภาวนาพระคาถาว่า อะสังวิสุโล ปุสะพุพะ ว่า 3 จบ
เมื่อถอดว่า พะพูสะปุโล สุวิสังอะ ว่า3จบ และอาราธนาถึงหลวงพ่อท่านมหาลอย วัดแหลมจาก(ห้ามใช้ทุจริต)

ขอบคุณภาพจาก zoonphra.com