Log In Forgot Password?
คำนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

คำนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร สำหรับท่านที่ได้มาเที่ยวจังหวัดสกลนครคงต้องหาโอกาสมากราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหนองหาร เขตเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งในทุกๆปีก็จะมี งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม จะมีเป็นประจำทุกปี
เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (ราวเดือนมกราคม) ซึ่งองค์พระธาตุเชิงชุม จะติดกับวิหารหลวงพ่อพระองค์แสน

จุดธูปเทียน กล่าวนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มหาวาปี ปุเร สุวัณณะ ภิงคาระราเชนะ ฐาปิตัง จตุพุทธปาทะวสัญชังสิระสา นะมามิ

ขอบคุณภาพจาก holidaythai.com