มหัศจรรย์อัญมณีหนึ่งเดียวในโลก

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : มหัศจรรย์อัญมณีหนึ่งเดียวในโลก

มหัศจรรย์อัญมณีหนึ่งเดียวในโลก

หินอัญมณีที่มีรูปพรรณคล้ายกับหัวขิง ช่างแกะสลักฝีมือเอก จึงแกะสลักให้เป็นรูป แง่งขิง ตามแบบอย่างโบราณในยุคสมัยของ จักรพรรดิจิ๋นซี ที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า "อี้ถ่งเจียงซัน" โดยที่คำว่า เจียง เป็นคำเรียกขิงในภาษาจีนกลาง และมีคำพ้องของคำว่าเจียง ที่หมายถึงแม่น้ำ ส่วนคำว่า อี้ถ่งนั้น แปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียว และคำว่าซันนั้นคือภูเขา

ดังนั้น "อี้ถ่งเจียงซัน" จึงมีความหมายว่าทั้งภูเขาและน้ำรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียว ที่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยที่จีนยังแบ่งออกเป็นรัฐต่างๆ และถูกรวบรวมเข้าเป็นประเทศเดียวกันโดยองค์จักรพรรดิจิ๋นซี จนสามารถขึ้นเป็นใหญ่ และครอบครองได้ทั้งแผ่นดินจีน ซึ่งดูไปก็คล้ายกับหัวขิง ที่แตกแง่งขยายตัวไปอีกมากมาย โดยที่เริ่มจากขิงเพียงหัวเดียว โดยนัยจึงมีความหมายว่า ขิงคุมได้ทุกอย่างในแผ่นดิน และชนะเหนือทุกอย่างในแผ่นดิน หรือหินอัญมณีแง่งขิงนั้นทำให้ชนะทุกอย่าง สามารถรวบรวมทุกอย่างเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว ตามปกติหินอัญมณีรูปแง่งขิงนี้ จะถูกตั้งวางเอาไว้ที่กลางอาคารบ้านเรือน หรือกลางสำนักงาน

หินอัญมณีรูปคล้ายกับขวดน้ำและถ้วย ที่พบอยู่ว่ามีเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมาย และนัยแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เหลือกิน เหลือใช้ หากผู้ใดได้ครอบครอง หรือได้รับพลังจะมีความมั่งคั่งร่ำรวย มีกินมีใช้ เหลือกินเหลือใช้ ไม่รู้จักหมดจักสิ้นสืบไป

รูปแกะสลักคางคก เซียมสู กับคทาแห่งความสมปรารถนา โดยช่างแกะสลักฝีมือเอกแห่งแผ่นดินจีน โดยใช้เวลาแกะสลักนานกว่า 3 ปี ที่แกะสลักจากไม้สนโบราณ ไขว้มู้ อายุหลายพันปีจากบนยอดเขาสูงอาลีซัน ที่ถือว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่กับต้นไม้นี้ จึงทำให้รูปแกะสลักนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย และพลังแห่งความสมปรารถนา แก่ผู้ที่ครอบครองและผู้ที่ได้รับพลัง

หมายเหตุ
-รูปไม้แกะสลักนี้มาจากพิพิธภัณฑ์ฮิโนกิ ประเทศไต้หวัน
เป็นรูปแกะสลักต้นกุหลาบและฝูงนก โดยช่างแกะสลักฝีมือเอกแห่งแผ่นดินจีน โดยใช้เวลาแกะสลักนานถึง 3 ปี ที่แกะสลักจากไม้สนโบราณ ไขว้มู้ อายุหลายพันปีจากบนยอดเขาสูงอาลีซัน ที่ถือว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่กับต้นไม้นี้ จึงทำให้รูปแกะสลักนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังแห่งความสุข พลังแห่งความรักความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ แก่ผู้ครอบครองและผู้ที่ได้รับพลัง หมายเหตุ

-นกกระจอก มีความหมายถึง ความสุข ความขยันในการทำมาหากิน

-ต้นกุหลาบและดอกกุหลาบ มีความหมายถึง ความรักและความสัมพันธ์อันล้ำลึกยิ่งใหญ่ ที่มีแต่ความราบรื่นและสวยงาม

-หินที่ต้นกุหลาบเกาะ เป็นหินดั้งเดิมที่ต้นสนโบราณนี้ขึ้นอยู่

-รูปไม้แกะสลักนี้มาจากพิพิธภัณฑ์ฮิโนกิ ประเทศไต้หวัน
เป็นรูปแกะสลักต้นบวบกับฝูงไก่ โดยช่างแกะสลักฝีมือเอกแห่งแผ่นดินจีน โดยใช้เวลาแกะสลักนานถึง 10 ปี ที่แกะสลักจากต้นไม้สนโบราณ ไขว้มู้ อายุหลายพันปีจากบนยอดเขาสูงอาลีซัน ที่ถือว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่กับต้นไม้นี้ จึงทำให้รูปแกะสลักนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย และความรุ่งเรืองของคนในครอบครัว แก่ผู้ครอบครองและผู้ที่ได้รับพลัง หมายแหตุ

-ต้นบวบ มีความหมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย -ฝูงไก่ หมายถึง ครอบครัวใหญ่ที่มีความสามัคคี และมีความขยันในการทำมาหากิน จนกระทั่งเกิดความมั่งคั่งร่ำรวย

-หินที่ต้นบวบเกาะ เป็นหินดั้งเดิมที่ต้นสนโบราณนี้ขึ้นอยู่ -รูปไม้แกะสลักนี้มาจากพิพิธภัณฑ์ฮิโนกิ ประเทศไต้หวัน

หินอัญมณีรูปร่างแห
ดักเงิน-ดักทอง
เป็นรูปของตารางร่างแหที่เกิดขึ้นบนก้อนหิน ซึ่งในวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงถือว่ามีพลังและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยดักเอาโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองไว้ให้แก่สถานที่ที่หินอัญมณีตั้งอยู่ และแก่ผู้ที่ได้มารับพลัง

หินอัญมณีดอกไม้แห่งความสุข
เป็นหินอัญมณีภูเขาไฟที่มีชื่อว่า "หลิวหลี" ภายในมีเนื้อหลิวหลี มีลวดลายดอกไม้ปรากฏขึ้นคล้ายกับดอกลิลลี่ เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการเคลื่อนตัวของลาวาที่เก็บเอาน้ำและฟองอากาศเข้าไปอยู่ภายในเนื้อของลาวา พลังที่ให้ออกมาจึงเป็นพลังแห่งความสุข และการมีชื่อเสียงตามการระบุของวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูง

หินอัญมณีสีส้มแห่งภูเขาอายุยืน
หินอัญมณีสีส้มชิ้นนี้เป็นอัญมณีจากภูเขาอายุยืน จากเทือกเขาคุนหลุนอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งให้พลังที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ภูเขาอายุยืนมีสุขภาพดี มีความแข็งแกร่ง และอายุยืนยาวมากเป็นพิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไป

หินอัญมณีรูปแมวน้ำ
เป็นหินอัญมณีรูปแมวน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ในวิชาฮวงจุ้ยมีความเชื่อว่าแมวน้ำเป็นสัตว์ที่มีพลังหยาง และพลังชีวิตสูง สามารถดำน้ำได้ลึก มีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น มีความน่ารักที่ทำให้เกิดความสุขความสบายใจแก่ผู้ที่พบเห็น ดังนั้นหินอัญมณีรูปแมวน้ำในรูปลักษณะเช่นนี้จึงสามารถปลดปล่อยพลังชีวิต พลังหยาง พลังแห่งความรุ่งเรือง และพลังแห่งความสุข ให้แก่สภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณที่มันตั้งอยู่

หินอัญมณีภาพไก่
ไก่เป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงการมาเยือนของรุ่งอรุณมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยได้มีการกล่าวไว้ว่าไก่นั้นเป็นสัตว์ที่สามารถเพิ่มพลังให้แก่มนุษย์ได้ ทำให้เกิดความมีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า สามารถต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ นอกจากนี้ ไก่ยังมีพลังสามารถทำให้ภูตผีปีศาจกลัว และหลบลี้หนีหาย ช่วยขับไล่ความเป็นอัปมงคล และยังช่วยให้ชีวิตคู่มีความราบรื่น ไร้ปัญหาเรื่องของบุคคลที่ 3 เข้ามาแทรกแซง ดังนั้นหินอัญมณีภาพไก่ชิ้นนี้ จึงให้พลังดังที่กล่าวมาแก่ผู้ที่ได้รับพลัง

อัญมณีหยกรูปใบไม้และแมลงเต่าทอง
เป็นหยกจีน แกะสลักด้วยช่างฝีมือเอก ที่เป็นรูปใบไม้และแมลงเต่าทอง 2 ตัว ซึ่งในวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่าเป็นภาพที่นำมาซึ่งความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายๆ

หินอัญมณีนกเป็ดน้ำ
เป็นหินอัญมณีรูปนกเป็ดน้ำ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่ออยู่เดี่ยวๆ เพียงตัวเดียว จะให้พลังในเรื่องของความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ความ มีกินมีใช้ เหลือกินเหลือใช้ แต่เมื่ออยู่เป็นคู่จะมีพลังเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ความสนิทสนม กลมเกลียว ที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีที่ราบรื่นและมั่นคงขึ้นในชีวิตคู่ ในครอบครัว และในองค์กร

หินอัญมณีรูปเป็ดพะโล
เป็นหินอัญมณีที่มีผิวพรรณเหมือนหนังเป็ด ช่างแกะสลักจึงออกแบบและแกะสลักหินอัญมณีก้อนนี้เป็นรูปเป็ดพะโล้ เพื่อใช้เป็นเคล็ดฮวงจุ้ยในห้องอาหารหรือห้องครัว สำหรับการกระตุ้นความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้

หินอัญมณีรูปรองเท้าบู๊ต
เป็นหินอัญมณีรูปรองเท้าบู๊ต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ในวิชาฮวงจุ้ยมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า "ผิงปู้ชิงยุ่น" ที่ให้พลังในเรื่องของการทำให้เกิดการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น การเลื่อนขั้น เลื่อนฐานะ เลื่อนระดับความรุ่งเรืองให้สูงขึ้นและมีความร่ำรวยเพิ่มมากขึ้น

อัญมณีรูปหินจักรวาล
เป็นรูปของกลุ่มดาวในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่เปล่งพลังออกมาทั่วบริเวณที่อัญมณีชิ้นนี้ตั้งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูง ถือว่าพลังจักรวาล คือพลังอันสูงสุดและมีความเป็นมหามงคล พร้อมที่จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ได้ตามความปรารถนาของผู้ที่ได้รับพลัง และที่ได้อธิษฐานขอพร

ขอบคุณภาพจาก webiz.co.th
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org