Log In Forgot Password?
คาถาอาพัดเหล้า คาถานี้อาพัดเหล้ากินอยู่คงดีนัก

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาอาพัดเหล้า คาถานี้อาพัดเหล้ากินอยู่คงดีนัก

คาถาอาพัดเหล้า คาถานี้อาพัดเหล้ากินอยู่คงดีนักแล ฯ

โอมตึก ๆ ตัก ๆ หินผาหักอยู่ข้างในหัวกู หัวกูคือ หมวกเหล็ก ตัวกูยังเหล็กเพ็ชร์ ตัวกูคงแก่ไม้รวก ฉมวก แหลนหลาว หอก และดาบ หน้าไม้ ปืน ไฟ
ครูกูชื่อมหาทมึน คือพื้นพระมหาธรณีบ่มิสะเทือนหวาดไหว โอมนะโมพุทธายะ โอมนะโมธัมมายะ โอมนะโมสังฆายะ อะอาอิอีสวาหะ
โอมเพ็ชร์แตกเพ็ชร์ทะลวง เพ็ชร์สำแดง แสงพระหณุมาน แสนขวานถากขวานก็หัก แสนหอกปักหอกก็ย่อย แสนค้อนต่อยค้อนก็เยิน แสนพระเนิน ตีก็บ่มิครั้น
แสนดาบขวานฟันกูก็บ่อมิลง ตนกูคง ทุสะมะนิ สะมะนิทุ มะนิทุสะ นิมะสะทุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ ฯ

ขอบคุณภาพจาก writer.dek-d.com