Log In Forgot Password?
คาถาพรหมสี่หน้า เสกทรายเพื่อป้องกันตัว

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาพรหมสี่หน้า เสกทรายเพื่อป้องกันตัว

คาถาพรหมสี่หน้า

สะหัสสะสีเล ปิเจ โปโสสีเส สีเสสะตัง มุขามุเข มุเขสะตัง ชิวหาชีวะ
กับโป มะหิทธิ โกนะสักโกติ จะ วัณเณตุง นิสเสสัง สุตถุโน คุณันติ ฯ

พระคาถานี้ใช้เสกทรายโปรยในกองทัพ ข้าศึกจะเห็นเป็นคนมากแล เสกแป้งผัดหน้าผัดแปลงตัวก็ได้
เสกทรายโปรยรอบบ้านกันสรรพภัยอันตรายทั้งปวง พระคาถานี้มีอยู่ในโบราณคัมภีร์ได้รับ มาจากสมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ ฯ

ขอบคุณภาพจาก chiangraifocus.com