Log In Forgot Password?
คาถาประสบเนตร

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาประสบเนตร

คาถาประสบเนตร

โอมพระเนตร เล็งแลไปต้อง เป็นบ่วงคล้องต้องตานาง
เนตรจะพันธัง จิตจะพันธัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ฯ

คาถาบทนี้ภาวนาประสมเนตรดีแล ฯ

ขอบคุณภาพจาก vcharkarn.com