Log In Forgot Password?
ธาตุของอาคารบ้านเรือน

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ธาตุของอาคารบ้านเรือน

ธาตุของอาคารบ้านเรือน

วิชาฮวงจุ้ย กำหนดสีของตัวบ้านตามทิศที่บ้านหันประจัน ควรเลือกใช้สีในกลุ่มธาตุเดียวกับตัวบ้าน หรือในกลุ่มที่ส่งเสริมกัน เพราะฉะนั้นต้องดูว่าบ้านของท่านตั้งอยู่ตรงทิศอะไร

บ้านธาตุน้ำ
หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่ในทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศประจำของธาตุน้ำ (หลังอิงเหนือและหันหน้าลงทิศใต้) หรืออาจจะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตก (หลังอิงทิศตะวันตก )ซึ่งเป็นทิศของธาตุโลหะ ที่เสริมธาตุน้ำ

สีที่ใช้ตกแต่ง
ควรเป็นสีที่มีความสัมพันธ์กับธาตุน้ำเอง ได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ

สีที่ไม่ควรใช้
สีเทา สีเหลือง สีน้ำตาล หรือสีแดง

แต่ก็สามารถที่จะใช้ได้ในบางส่วน เพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสม เพียงแต่ว่า ต้องไม่เป็นสีของจุดที่สำคัญๆ เช่น ประตูหน้าบ้าน


บ้านธาตุโลหะ
หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่ในทิศของธาตุโลหะ คือ ทิศตะวันตก(หลังอิงทิศตะวันตก) หรือตั้งอยู่ในทิศที่เสริมธาตุโลหะ ซึ่งได้แก่ทิศของธาตุดิน คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีที่ใช้ตกแต่ง
ควรเป็นสีที่มีความสัมพันธ์กับธาตโลหะเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ สีเขียว สีเหลือง
สีน้ำตาล สีทอง สีเหล่านี้อาจใช้เป็นสีของตัวอาคาร ผนังภายใน พรม ม่าน หรือสีของเครื่องเรือน สีที่ช่วยเสริมคือ สีของธาตุน้ำ ซึ่งได้แก่ สีฟ้า สีดำ

สีที่ไม่ควรใช้
สีของธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีส้ม


บ้านธาตุไม้
หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออก (หันหลังให้ทิศตะวันออก) หรืออาจตั้งอยู่ในทิศใดๆ ก็ได้ ยกเว้น ทิศตะวันตก (ธาตุโลหะ) ซึ่งเป็นทิศพิฆาตกับธาตุไม้ บ้านธาตุไม้ต้องปลูกต้นไม้ หรือทำสวนหย่อม และควรมีอ่างน้ำ หรือบ่อเล็กๆตั้งประกอบ เพราะถือว่า น้ำช่วยหล่อเลี้ยง เสริมสร้างไม้ให้เจริญเติบโต

สีที่ใช้ตกแต่ง
ควรเป็นสีเขียว หรือสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสีของธาตุไม้เอง หรืออาจจะใช้สีฟ้า สีเทา หรือสีดำ ซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำก็ได้

สีที่ไม่ควรใช้
สีขาว สีทอง สีเงิน


บ้านธาตุดิน
หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศของธาตุดิน โดยมีทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟ เป็นทิศเสริม

สีที่ใช้ตกแต่ง
ควรเป็นสีประจำธาตุดิน ได้แก่ สีเหลือง สีน้ำตาลแดง หรือใช้สีของธาตุไฟเสริม ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีชมพู

สีที่ไม่ควรใช้
สีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สีประตูรั้ว ประตูหน้า


บ้านธาตุไฟ
หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศแห่งธาตุไฟ หรือทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศแห่งธาตุไม้ และ ทิศเสริมธาตุไฟ รูปทรงของบ้านธาตุไฟ คือบ้านที่มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยม หรือบ้านที่มีหลังคาเป็นจั่วสามเหลี่ยมทรงสูง เช่น บ้านทรงไทย ซึ่งตามปกติผู้ที่จะเข้าอยู่อาศัยได้นั้น ก็ต้องเป็นคนธาตุไฟ หรือคนที่มีอำนาจบารมีมากๆ เท่านั้น จึงจะอยู่อาศัยโดยไม่มีโทษหรือผลเสียใดๆ

สีที่ใช้ตกแต่ง
ควรเป็นสีแดง สีชมพู สีส้ม สีเหลือง สีน้ำตาล หรือสีเขียว

สีที่ไม่ควรใช้
สีฟ้า สีดำ สีน้ำเงิน

ขอบคุณภาพจาก banidea.com
ขอบคุณข้อมูลจาก torapaint.com