Log In Forgot Password?
คาถาพญายม  เพื่อให้ปลอดภัยรอดพ้นจากเภทภัยทั้งหลาย

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาพญายม เพื่อให้ปลอดภัยรอดพ้นจากเภทภัยทั้งหลาย

คาถาพญายม เพื่อให้ปลอดภัยรอดพ้นจากเภทภัยทั้งหลาย

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขาโตจุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอบคุณภาพจาก oknation.net