Log In Forgot Password?
คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ โรคภัยไม่มากล้ำกราย

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ โรคภัยไม่มากล้ำกราย

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระคาถานี้ ให้บูชาเป็นประจำ ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย แต่ต้องอยู่ในศีลธรรม
พ่อหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ฉะนั้น พึงตั้งจิตสวดบูชาโดยความเคารพ
โดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศพ หรือ คนป่วย ควรจะสวดเป็นประจำ วิญญาณร้ายจะไม่ตามติดมากรังควาญ

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก
สัพพะ สัตตานัง โอสะถะ ทิพพะ มันตัง
ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ บันทิโต สุเมธะโส
อะโรคา สุมะนา โหมิฯ
นะ นะวะโรคะ พะยาธิ วินาสันติฯ

ขอบคุณภาพจาก tumsrivichai.com