Log In Forgot Password?
คาถาหลวงปู่โอภาสี คาถาอยู่เย็น

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาหลวงปู่โอภาสี คาถาอยู่เย็น

คาถาหลวงปู่โอภาสี คาถาอยู่เย็น (หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ธนบุรี )
ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ อย่างน้อยควร 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้า
และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวีคงคา พระภุมิมะเทวา ขะมามิหัง

ขอบคุณภาพจาก sites.google.com