Log In Forgot Password?
คาถาพระครูบาชุ่ม

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาพระครูบาชุ่ม

คาถาพระครูบาชุ่ม

วิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสวาหะ

ขอบคุณภาพจาก pralanna.com