การจัดห้องพระและจัดวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกหลัก

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : การจัดห้องพระและจัดวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกหลัก

การจัดห้องพระและจัดวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกหลัก

1. เริ่มต้นจากการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือไม่ก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ตรงหน้าองค์พระไม่ควรตรงกับประตูห้อง จากนั้นจึงแยกพื้นที่ของโต๊ะหมู่บูชาเป็นโซนให้เด็ดขาดชัดเจน ห้ามตั้งปนลัทธิปนนิกายกัน โดยอาจจะใช้วิธีแยกโต๊ะออกห่างจากกันเล็กน้อยก็ได้

2. ตำแหน่งพื้นที่จัดวางองค์พระพุทธรูปในศาสนาพุทธควรตั้งอยู่ในโซนตรงกลาง ส่วนองค์เทพเจ้าฮินดูควรอยู่ทางขวามือของพระพุทธรูป และเซียนหรือเทพเจ้าจีนควรอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของพระพุทธรูป

3. เมื่อลงรายละเอียดของโซนพระพุทธศาสนา ตำแหน่งสูงที่สุดควรเป็นพระพุทธรูป จากนั้นจึงเป็นพระพุทธสาวก พระเกจิอาจารย์ต่างๆ และพระรูปเหมือนแห่งองค์บุรพกษัตริย์ไทย ลดหลั่นลงมาตามลำดับ

4. โซนเทพเจ้าฮินดู ควรตั้งองค์เทพในตำแหน่งฐานที่ตั้งที่ต่ำกว่าพระพุทธรูป แต่ต้องสูงกว่าระดับฐานที่ตั้งของพระเกจิอาจารย์และรูปปั้นพระบรมรูปกษัตริย์ โดยให้ใช้หลักการจัดวางแบบเดียวกันนี้กับทางฝั่งโซนเทพเจ้าจีน

5. ส่วนลำดับสุดท้ายคือพวกวัตถุมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตะกรุด กุมารทอง นางกวัก ผ้ายันต์ ปลัดขิก เขี้ยวเสือ ฯลฯ ควรอยู่ในระดับล่างสุดเลย

ขอบคุณภาพจาก banidea.com
ขอบคุณข้อมูลจาก homeidea.in.th