Log In Forgot Password?
ความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับฮวงจุ้ยและการเสริมดวง

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับฮวงจุ้ยและการเสริมดวง

ความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับฮวงจุ้ยและการเสริมดวง

ทิศ N เป็นธาตุน้ำ        มีความสัมพันธ์กับธุรกิจการงาน โชคลาภ การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

การเสริมดวงฮวงจุ้ย   ให้ตั้งน้ำพุ พร้อมตั้งตู้ปลา อ่างบัว ชามน้ำ เอาไว้ในทิศเหนือ

ทิศ S เป็นธาตุไฟ        มีความสัมพันธ์กับ การจดจำ ความระลึกถึง ชื่อเสียง เกียรติยศ

การเสริมดวงฮวงจุ้ย   ให้ติดหรือตั้งวัสดุบางอย่างที่ทำด้วยสีแดงเช่น ภาพวาดสีแดง พรมสีแดง แจกันดอกไม้แดง เอาไว้ทางทิศใต้ของห้องทำงานหรือของบ้านและถ้าได้ติดตั้งโคมไฟไว้ด้วยจะยิ่งช่วยกระตุ้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภมากขึ้น

ขอบคุณภาพจาก bansuanporpeang.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org