Log In Forgot Password?
ฮวงจุ้ย ทางสามแพร่ง

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ฮวงจุ้ย ทางสามแพร่ง

ฮวงจุ้ย ทางสามแพร่ง

โดย อ. เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

โดยทั่วไปแล้วหลายคนมักพูดว่าบ้าน ร้านค้าหรืออาคารต่างๆที่ตรงกับทางสามแพร่งนั้นเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเสมอ ถ้าเป็นบ้านก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวเจอเรื่องร้ายต่างๆนานา เป็นร้านค้าหรือสำนักงานก็จะทำให้การไม่เจริญรุ่งเรื่อง ล้มละลาย ถึงขั้นปิดกิจการกันได้ แต่ถ้าหากสังเกตุบ้าน ร้านค้า หรือ อาคารที่ตรงกับทางสามแพร่งนั้นแล้วก็ไม่ได้มีบ้าน ร้านค้าหรือกิจการจะอยู่บริเวณทางสามแพร่งแล้วไม่ดีไม่เจริญรุ่งเรื่องหรือมีปัญหาต่างๆนานาทุกร้าน ยังมีบ้าน ร้านค้าหรือกิจการที่เจริญรุ่งเรื่องในบริเวณทางสามแพร่งหลายแห่ง ซึ่งหากพิจารณาฮวงจุ้ยที่ตรงกับทางสามแพร่งนั้นเป็นทำเลไม่ดีจริงแล้ว บ้าน อาคาร ร้านค้า กิจการต่างๆที่ตรงทางสามแพร่งนั้นจะต้องมีปัญหา ไม่เจริญรุ่งเรื่องกันหมดทุกที่ถึงจะบอกได้ว่าฮวงจุ้ยตรงทางสามแพร่งไม่ดีแน่นอน

ความเป็นจริงแล้วทางสามแพร่งนั้นเปรียบเสมือนช่องลมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่องบีบให้อากาศหรือลมนั้นเข้ามาสะสมได้มากเป็นพิเศษ และส่วนถนนด้านที่มีรถยนต์วิ่งเข้าหาบ้านหรืออาคารตรงทางสามแพร่งก็จะรับพลังงานรุนแรงเป็นพิเศษอีกด้วยเนื่องจากรถยนต์เวลาวิ่งเข้ามาก็จะลากกระแสพลังงานมาด้วย สังเกตุได้เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านเราใกล้ๆนั้นเราจะรู้สึกถึงแรงลมที่รถวิ่งผ่านไปโดยลมเหล่านี้ก็เป็นพลังงาน ดังนั้นบริเวณทางสามแพร่งจะได้กระแสพลังงานสะสมจากที่รถยนต์วิ่งแล้วลากเข้ามาหาตัวบ้านหรืออาคารบริเวณนั้นเป็นพิเศษ จึงสรุปได้ว่าบ้านและอาคารที่อยู่ตรงทางสามแพร่งมีโอกาสได้รับพลังงานมากและรุนแรงเป็นพิเศษ แต่ว่าการรับพลังที่มากนั้นไม่ได้แปลว่าต้องร้ายเสมอไป

ทางสามแพร่งที่ร้ายนั้นไม่ได้เกิดจากการที่บ้านและอาคารเหล่านั้นรับกระแสพลังงานมากจนเกินไปเป็นพิเศษ แต่จะต้องบวกกับการที่ทำเลนั้นหันไปเจอทางสามแพร่งจากองศาทิศทางของพลังร้ายอีกด้วย เพราะทางสามแพร่งเป็นแค่ตัวบอกว่าบริเวณนั้นมีพลังงานมากเป็นพิเศษแต่หากเจอองศาทิศทางที่ร้ายด้วยนั้นก็จะแปลว่าพลังงานที่พุ่งเข้ามาจากทางสามแพร่งนั้นร้ายรุนแรงเป็นพิเศษ จึงทำให้ส่งผลร้ายกับผู้อยู่อาศัยในบ้านและอาคารบริเวณทางสามแพร่งเหล่านั้น แต่ขณะเดียวกันหากทางสามแพร่งนั้นมาจากทิศทางองศาที่มีพลังงานดีกลับกลายเป็นพลังที่รุนแรงของทางสามแพร่งนั้นช่วยกระตุ้นพลังของทิศทางที่ดีจึงส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องมากเป็นพิเศษได้ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้มีบ้านหรืออาคารที่อยู่ตรงทางสามแพร่งบางที่มีปัญหาต่างๆนานาแต่บางที่กลับเจริญรุ่งเรื่องได้

ทางสามแพร่งนั้นเป็นช่องที่มีพลังงานผ่านเข้ามามาก แต่ผลที่ดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับองศาทิศทางของทางสามแพร่งนั้น โดยองศาที่ดีหรือร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักวิชาของฮวงจุ้ยในแต่ละสายสำนักว่าใช้หลักวิชาใด ซึ่งบางหลักวิชาก็จะกำหนดองศาทิศทางที่ดีและร้ายโดยอ้างอิงถึงการคำนวนที่มีอิทธิพลแรงดึงดูดจากดวงดาวที่มีวงโคจรที่แน่นอน ทำให้เกิดสูตรการคำนวนทิศทางของพลังทางฮวงจุ้ยที่แน่นอนขึ้นมาได้ แต่การที่ดวงดาวนั้นมีการโคจรอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่มีทิศทางไหนเป็นทิศทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นทิศร้ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งองศาทิศทางที่ดีหรือร้ายนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกประมาณ 20 ปีหรืออาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าขึ้นอยู่ตามกับหลักของแต่ละวิชาฮวงจุ้ย โดยทุกรอบการเปลี่ยนแปลงใหญ่นั้นจะเรียกเป็นยุคของฮวงจุ้ยซึ่งปัจจุบันอยู่ในฮวงจุ้ยยุคที่ 8 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2547 และจะหมดยุคในปี 2567

ดังนั้นก็แปลว่าบ้านหรืออาคารใดๆที่อยู่ในตรงทางสามแพร่งก็จะมีช่วงจังหวะเวลาราวๆทุก 20 ปีที่ทางสามแพร่งนั้นเป็นพลังงานในองศาทิศทางที่ดีหรือร้ายสลับกันไปได้ ซึ่งซินแสบางคนบอกว่าทางสามแพร่งนั้นไม่ดีนั้นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการคำนวนทิศทางว่าเป็นพลังงานจากทิศดีหรือทิศร้ายในแต่ละช่วงยุคสมัยนั้นเอง หรือแม้ว่าคำนวนว่าทิศทางสามแพร่งนั้นเป็นองศาทิศทางที่ดีแต่พอช่วงยุคสมัยหรือราวๆทุกรอบ 20 ปีเปลี่ยนไปทิศทางนั้นอาจเป็นทิศร้ายจึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ซินแสบางคนไม่ชอบทางสามแพร่งเป็นพิเศษ
    
แต่สำหรับซินแสบางคนก็จะมีมุมมองต่างๆกันเนื่องจากทางสามแพร่งนั้นหากอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องที่พลังผ่านมาอย่างรุนแรงเป็นพิเศษยิ่งกระตุ้นพลังที่ดีมากดังนั้นสำหรับมุมมองของซินแสบางคนอาจเลือกทำเลบ้าน ร้านค้า หรืออาคารต่างๆในตรงกับทางสามแพร่งในทิศทางองศาที่ดีเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องถึงที่สุด แต่ทั้งนี้ซินแสก็ควรจะต้องบอกช่วงระยะเวลาที่ดีของฮวงจุ้ยที่ตรงทางสามแพร่งนี้ว่ามีระยะเวลาที่ดีนานแค่ไหนให้กับผู้ที่ต้องการใช้สถานที่นั้นให้รู้ เช่น ทางสามแพร่งในองศาทิศทางที่ดีนั้นเปลี่ยนเป็นทิศทางที่ร้ายได้เมื่อหมดฮวงจุ้ยยุคปัจจุบันที่เป็นยุคที่ 8 หรือในปี 2567 ได้นั้นเอง

ซึ่งหากพิจารณาแล้วช่วงระยะเวลาที่ดีของฮวงจุ้ยตรงทางสามแพร่งในองศาทิศทางที่ดีในปัจจุบันนี้ก็จะมีระยะเวลาที่ดีไปถึงปี 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นสิบกว่าปี ดังนั้นในมุมมองซินแสบางคนจึงเลือกฮวงจุ้ยบริเวณทางสามแพร่งเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรื่องอย่างสูงที่สุดก่อนและเมื่อถึงเวลาหมดยุคที่ฮวงจุ้ยบริเวณนั้นเจริญรุ่งเรื่องแล้วก็ค่อยย้ายที่หาทำเลใหม่ที่ดีกว่าหรือหาทางปรับองศาทิศทางอาคารใหม่เพื่อให้รับพลังงานที่ดีใหม่ก็ยังได้เหมือนกันโดยไม่ต้องย้ายทำเลที่ตั้ง ความจริงแล้วทำเลทางสามแพร่งอาจเป็นทำเลสุดยอดที่คนทั่วไปเข้าใจว่าไม่ดีทำให้เจรจาต่อรองซื้อที่ดินหรือทำเลบริเวณนั้นได้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโบนัสเพิ่มเติมอีกสำหรับคนที่เลือกทำเลทางสามแพร่ง

นอกเหนือจากทางสามแพร่งแล้วยังมีชัยภูมิที่สามารถพิจารณาเชิงเดียวกับทางสามแพร่งได้อีก เช่น บริเวณช่องลมระหว่างอาคารต่างๆ หรือช่องลมระหว่างตึกขนาดใหญ่ที่ทางฮวงจุ้ยเรียกว่า ทัณฑ์ฟ้าผ่า นั้นเอง ซึ่งชัยภูมิลักษณะนี้ก็ก่อให้เกิดช่องลมเป็นพลังงานที่แรงเป็นพิเศษได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากท่านคิดจะเลือกที่ดินที่ตรงทางสามแพร่งหรือชัยภูมิอื่นที่มีลักษณะคล้ายทางสามแพร่งแล้วควรปรึกษาซินแสที่เข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับชัยภูมิแบบนี้จึงจะให้ความแน่นอนและชัดเจนว่าทำเลนั้นดีจริงหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลภาพและจาก baannatura.com