คาถาฤทธิ์เดช ใช้สวดเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตราย

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาฤทธิ์เดช ใช้สวดเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตราย

คาถาฤทธิ์เดช ใช้สวดภาวนาเวลาที่ต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตราย เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ

นะรา นะรา หิตังเทวัง
นะราเทเวหิปูชิตัง
นะรานัง กามะปังเกหิ
นะมามิสุคะตังชินัง กะยะพุตัง

ขอบคุณภาพจาก neutron.rmutphysics.com