คาถาคับข้น ใช้ท่องเพื่อให้คนที่ไม่ประสงค์ดีมองไม่เห็น

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาคับข้น ใช้ท่องเพื่อให้คนที่ไม่ประสงค์ดีมองไม่เห็น

คาถาคับข้น ใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขัน ศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็น

พุทโธเมสะระณัง เลนัง
ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น
ธาดลซ่อนไว้ ยะหายไป

ขอบคุณภาพจาก dek-d.com