คาถานวด ให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถานวด ให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด

คาถานวด ให้นึกถึงพระรัตนตรัยก่อนว่าคาถา แล้วให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด

อิมัสมิงมาเล อิมังเต มาสัง วัสสัง อุเปมิ

ขอบคุณภาพจาก freehandmade.tarad.com