คำภาวนาซึ่งพระนิพพาน

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำภาวนาซึ่งพระนิพพาน

คำภาวนาซึ่งพระนิพพาน

อิมานิ ปุญญะกัมเมนะ นิพพานัง ปะระมัง สุขัง อะนาคะเต กาเล.

(แปล..ขอข้าพเจ้าจงได้ถึงพระนิพพาน อันเป็นสุขอย่างยิ่ง ด้วยกรรมอันเป็นบุญนี้ ในอนาคตกาลเบื้องหน้าเถิด)

ขอบคุณภาพจาก mamabuddho.blogspot.com