Log In Forgot Password?
หลักการในการเลือกให้พ้นบ้านร้าย 16 ประการ

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : หลักการในการเลือกให้พ้นบ้านร้าย 16 ประการ

หลักการในการเลือกให้พ้นบ้านร้าย 16 ประการ

" มีส่วนเกี่ยวข้องกับทำเลการแปลความทางฮวงจุ้ยเช่นกันซึ่งมีหลักการดังนี้ "

- มีกระแสลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลา เงินทองทรัพย์สินไม่เหลือเก็บ ไร้ลมไม่พัดเลย ก็ไม่ดีเช่นกัน
- มืด และเย็น แสดงว่ามีพลังหยินมากเกินไป ก่อให้เกิดโรคภัย เชื่อว่าวิญญาน คือพลังอิม พลังเย็นจะสิงสู่ไม่ดี
- ด้านหน้าประตูเป็นทางสูงชัน พุ่งเข้าหาประตู ไม่ดี
- ถนนพุ่งเข้าบ้าน ถ้าถนน ยิ่งยาว มีรถมาก ยิ่งอันตราย ( ที่ดีก็มี แต่ต้องเลือกให้เป็น )
- ใกล้ทางโค้ง คล้ายรูปเคียวโดยเฉพาะสะพาน หรือวงเวียน ( ที่ดีก็มี แต่ต้องเลือกให้เป็น )
- ทั้ง สองด้านเป็นตัวตึกที่สูงกว่า ขนาบ ซ้ายขวา  หรือ หน้าหลังในลักษณะใกล้ประชิด
- มุมแหลมของบ้านด้านข้างพุ่งเข้ามาชนตัวบ้านไม่ดี
- ด้านหน้าบ้าน เป็นโรงพัก ศาลเจ้า เรือนจำ สถานดับเพลิงไม่ดี
- ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง   หรือบ้านเรือนที่ด้านหน้ามีส่วนกว้างกว่าด้านหลัง   หรือด้านหลังแคบ
- บ้านหรือ สิ่งปลูกสร้าง  ที่ด้านหน้ากว้างกว่าส่วนยาว  ไม่เป็นมงคล
- บ้านหรือ สิ่งปลูกสร้าง  ทรงหมาแหงน  หน้าสูงหลังต่ำ  เหมาะใช้ชั่วคราว ไม่เหมาะกับสิ่งถาวร
- บ้านอยู่ปากทางน้ำ ( ไม่เป็นมงคล )
- บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่หรือ เสาไฟ หรือเสาหลัก  ขวางตรงประตูหน้าบ้าน( ไม่เป็นมงคล )
- บ้านที่มีถนน  หรือซอยตัดตรง  วิ่งชนบ้านโดยตรงไม่เป็นมงคล
- บ้านที่มีคลอง  ร่องน้ำ  ไหลผ่านตัวบ้าน  เป็นบ้านที่ไม่เป็นมงคลอย่างยิ่ง  ทรัพย์สินเสียหาย
- บ้านที่มีแอ่งตรงกลางบ้าน  หรือกลางตัวบ้านเป็นหลุมบ่อ  ไม่เป็นมงคล

ขอบคุณภาพจาก mehometh.com
ขอบคุณข้อมูลจาก sumnakcharang.com