ฮวงจุ้ยเตาไฟ

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ฮวงจุ้ยเตาไฟ

เตาไฟหลักสำคัญ

" มีส่วนเกี่ยวข้องกับทำเลการแปลความทางฮวงจุ้ยเช่นกันซึ่งมีหลักการดังนี้ "

ในยุคสมัยก่อนมาจนถึงยุคสมัยนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เตาไฟนั้นมีความสำคัญ
อย่างไร ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนทุกสมัย เตาไฟเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหุงหา
ประกอบอาหาร เพื่อรับประทาน หล่อเลี้ยง ร่างกาย  ดั่งคำกล่าวที่ว่า

  " หากร่างกายแข็งแรง  ทำการงาน ก็ย่อมสำเร็จ "

ถึงแม้ว่าในสมัยปัจจุบัน หน้าตาเตาไฟ เครื่องมือในการประกอบอาหาร
ของเราจะมีหน้าตา พัฒนาปรับเปลี่ยนไปมากเพียงใด แต่จุดสำคัญ
ในการใช้ประโยชน์จากเตาไฟนั้น  ยังมิได้เปลี่ยนไปเลย แม้แต่น้อย

ในวิชาการตั้งเตาไฟนั้น  จะอยู่ในหลักวิชา " สามประสาน "

ที่อยู่ในหนังสือ  ฮวงจุ้ย ( ภาควิชาการ ) เล่ม 1 ของ อาจารย์ สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล

( ซึ่งเป็นผู้แต่ง และเขียนศาสตร์วิชานี้ขึ้น   เป็นหลักวิชา ของสำนักแชลั้ง
ในปัจจุบันเริ่มมีผู้นำไปแอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์กัน บ้างแล้ว
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ศาสตร์วิชาเตาไฟนี้ใช้ได้เป็นอย่างดี )

เพราะในวิชานี้ จะต้องใช้วิธีการคำนวณ จาก รหัสราศี เข้าประกอบในการทาย
และ หาตำแหน่ง การวางให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงยังมีขั้นตอน
และวิธีการอื่นๆ ประกอบอีก  ที่จะส่งผลให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคล
นั้นคือเคล็ดลับสำคัญของวิชาเตาไฟ

ในครั้งต่อไป เราจะ มาเจาะลึกกันถึงความมหัศจรรย์ของวิชาเตาไฟหลักง่ายๆ

แต่ว่าเหตุไฉน ทำไม วิชาเตาไฟ ของสำนักแชลั้ง จึงโด่งดัง

ถึงขั้นกับมีการลอกเลียน และดัดแปลงกันออกมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ กันอย่างแพร่หลาย

ขอบคุณภาพจาก electrics4you.com
ขอบคุณข้อมูลจาก sumnakcharang.com