ฮวงจุ้ยการจัดสวนน้ำตก บ่อน้ำหน้าบ้าน และความรู้เรื่องบ่อปลาในหลักของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ฮวงจุ้ยการจัดสวนน้ำตก บ่อน้ำหน้าบ้าน และความรู้เรื่องบ่อปลาในหลักของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยการจัดสวนน้ำตก บ่อน้ำหน้าบ้าน และความรู้เรื่องบ่อปลาในหลักของฮวงจุ้ย

เมื่อพูดถึง น้ำ ในหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโดยหลักแล้ว น้ำ นั้นสื่อความหมายของ โชคลาภนั่นเอง นอกจากนี้แล้ว น้ำ ยังถือว่ามีส่วนในการกระตุ้นจุดโชคลาภให้เกิดกับบ้านนั้นๆ ได้อีกด้วย

น้ำ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับหลายๆอย่างในบ้าน ประตูบ้าน ก็ถือว่าเป็นจุดโชคลาภ ด้วยเหตุนี้ตำราฮวงจุ้ยจึงมักจะแนะนำว่าให้วางน้ำไว้ตรงตำแหน่งหน้าประตู ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของบ้าน เพราะถ้าไม่ขุดสระ ขุดบ่อน้ำก็อาจจะวางอ่างบัว เพื่อใช้น้ำดึงโชคลาภ เข้าสู่ตัวบ้านของคุณได้เช่นกัน

ในปรัชญาของฮวงจุ้ย หลังต้องอิงเขา มีความหมายถึงการปกป้อง และความมั่นคง จึงควรแน่ใจว่าเป็นที่ๆ มั่นคงอย่างแท้จริง

เมื่อน้ำเป็นตัวแทนของเงินทองในทางฮวงจุ้ยดังที่กล่าวมา น้ำที่เคลื่อนไหวจึงเป็นน้ำที่กระตุ้นให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น และขนาดหรือสัดส่วนมีส่วนที่ส่งเสริมต่อพลังฮวงจุ้ยเช่นกัน ยิ่งเข้าได้กับทิศทางที่ถูกต้องยิ่งเกิดผลเร็วแต่ไม่ควรที่จะขุดบ่อน้ำ หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่หลังบ้าน จะส่งผลเสียทางฮวงจุ้ย ทำให้ไม่มีความแน่นอน คิดทำสิ่งใดสับสนไม่ได้ดังคาด

1. สวนต้องครบองค์ประกอบของธาตุทั้ง 5
คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง สวนที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย ต้นไม้(ธาตุไม้) น้ำตก น้ำพุ อ่างบัว บ่อปลา(ธาตุน้ำ) แสงแดดส่องถึง(ธาตุไฟ) มีดินที่สมบูรณ์(ธาตุดิน) และที่สำคัญจะต้องมีการตกแต่งสวนอย่างสวยงาม(ธาตุทอง)

2. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก
ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงแดดในยามเช้าจะช่วยส่งเสริมต้นไม้ให้มีความงอกงามและเขียวสด เพราะเป็นแสงที่ไม่แรงจนเกินไป

3. น้ำตกในสวนจะต้องหันหน้าน้ำตกเข้าบ้านเสมอ
“หน้าน้ำตกจะต้องหันเข้าบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน” เพราะการหันออกนอกบ้าน จะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน้ำแทนความหมายของโชคลาภการเงิน นั่นเอง นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่จะต้องจำไว้ในการแต่งสวน

4. บ่อน้ำ สระน้ำ รูปทรงต้องไม่ร้าย
การขุดบ่อน้ำ หรือสระน้ำในสวนนั้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง จะเป็นเรื่องของรูปทรงของสระนั้น ในทางฮวงจุ้ยจะให้ใช้รูปทรงที่ไม่ทำร้ายคนในบ้าน เช่น รูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยม รูปทรงขนมเปียกปูน สามเหลี่ยม เป็นต้น ควรใช้รูปทรงโค้งมน หรือวงกลม จะถือว่าดีที่สุด.

5. ก้อนหิน
การนำก้อนหินมาตกแต่งสวนจะต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะก้อนหินใหญ่ เพราะในทางฮวงจุ้ย “ก้อนหิน” จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกก้อนหินในการแต่งสวนจะต้องเลือกก้อนที่มีลักษณะกลมมน ห้ามเป็นเหลี่ยมคม หรือมีมุมแหลม ก้อนหินที่มีรูก็จะเป็นลักษณะต้องห้ามเช่นกัน ตำแหน่งในการวางส่วนใหญ่จะวางบริเวณมุมบ้าน ห้ามวางไว้หน้าบ้าน หรือบริเวณที่ตรงกับประตูบ้าน

ฮวงจุ้ยกับบ่อปลา

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับ บ่อ ปลาได้แก่ ทิศเหนือ   ทิศตะวันออกเนื่องจากทิศเหนือมี เต่าดำ ตัวแทนธาตุน้ำ ทิศตะวันออกมี มังกรเขียว ตัวแทนธาตุไม้ เพราะ น้ำส่งเสริมไม้นั้นเอง          น้ำ ในหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประตูบ้าน ก็ถือว่าเป็นจุดโชคลาภ ด้วยเหตุนี้ตำราฮวงจุ้ยจึงมักจะแนะนำว่าให้ทำ บ่อปลา ไว้ตรงตำแหน่งหน้าประตู ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของบ้าน เพื่อใช้น้ำดึงโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้าน.

ลักษณะของบ่อปลาตามหลักฮวงจุ้ย

1.บ่อปลา ไม่ควรเน่าเสีย เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้
2.บ่อปลา ไม่ควรอยู่หลังบ้าน เพราะจะไม่ส่งเสริมดวง   บางครั้งซ้ำเติมเราเองอีกต่างหาก
3.ไม่ควรวาง บ่อปลา ไว้ตรงกับหน้าประตูบ้าน (ขวางประตูบ้าน) 
4.ที่หน้าบ้านไม่ควรมี บ่อปลาสองบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำตา ไม่ดี
5.น้ำตก ของบ่อปลา หรือทิศทางการไหลของน้ำจะต้องหันหน้าเข้าบ้านเสมอ “หน้าน้ำตกจะต้องหันเข้าบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน” เพราะการหันออกนอกบ้าน จะหมายถึงการเงินไหลออก   เพราะน้ำแทนความหมายของโชคลาภการเงิน
6.การทำบ่อปลาในสวนนั้น ในทางฮวงจุ้ยจะให้ใช้รูปทรงที่ไม่ทำร้ายคนในบ้าน เช่นรูปทรงที่เป็นเหลี่ยม ควรใช้รูปทรงโค้งมน หรือวงกลม จะถือว่าดีที่สุด
7.บ่อปลาที่สร้าง ถ้าจำเป็นต้องมีก้อนหิน ตกแต่งสวนจะต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะก้อนหินใหญ่ เพราะในทางฮวงจุ้ย “ก้อนหิน” จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกก้อนหินในการแต่งสวนจะต้องเลือกก้อนที่มีลักษณะกลมมน ห้ามเป็นเหลี่ยมคม หรือมีมุมแหลม ก้อนหินที่มีรูก็จะเป็นลักษณะต้องห้ามเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก lenplay.com
ขอบคุณข้อมูลจาก thaihometown.com