ทายใจทายนิสัย ลักษณะผมที่แสก

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย ลักษณะผมที่แสก

ทายใจทายนิสัย ลักษณะผมที่แสกคนที่แสกผมซ้ายทีขวาที
หรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ มักเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ ๆ และกล้าหาญ
มุมมองของตัวเอง : เป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออก แต่ขี้เบื่อ
มุมมองจากคนอื่น : เป็นคนที่เดาไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ และน่าค้นหา


ผมแสกซ้าย
คนที่แสกผมจากซ้ายไปขวาจะเป็นคนที่มีเหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ก้าวร้าว และเจ้าระเบียบ เพราะคนเหล่านี้มักจะใช้สมองซีกซ้ายควบคุมสิ่งต่าง ๆ แล้วเขาจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท้าทาย แมนๆ และเป็นระเบียบแบบแผน
มุมมองของตัวเอง : เป็นคนมีเหตุผล เปิดใจ ฉลาด และเป็นระเบียบ
มุมมองจากคนอื่น : เป็นคนมั่นใจ ฉลาด รู้จักวางแผน แต่บางครั้งก็อาจถูกมองว่าเป็นคนสันโดษ และไร้อารมณ์


คนที่ไม่แสกผมเลย
เป็นคนที่ง่าย ๆ สบาย ๆ ไม่ซีเรียส คล้ายกับคนที่มีผมแสกกลาง เพราะไม่ใช่สมองข้างเดียวในการใช้ชีวิต
มุมมองของตัวเอง : เป็นคนง่ายๆสบายๆ และไม่จู้จี้ขี้บ่น
มุมมองจากคนอื่น :  บางครั้งเป็นคนที่ไม่จริงจังจนเกินไป และอาจเป็นคนที่โดนเอาเปรียบได้ง่าย


ผมแสกขวา
คนที่แสกผมจากขวาไปซ้ายจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งดูจะเป็นเรื่องจริงเพราะคนพวกนี้จะใช้สมองซีกขวาควบคุมชีวิต ซึ่งเป็นซีกที่มีความเป็นผู้หญิงสูงและเต็มไปด้วยอารมณ์ต่าง ๆ
มุมมองของตัวเอง : เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น มีสัญชาตญาณที่ดี และอาจนำเรื่องต่าง ๆ มาคิดมากจนเกินไป
มุมมองจากคนอื่น :  เป็นคนที่พึ่งตัวเอง ไม่มีใครเหมือน และแปลกประหลาด


ผมแสกกลาง
คนที่มีผมแสกกลางเป็นคนที่สุขุม และง่าย ๆ สบาย ๆ คนกลุ่มนี้จะไม่เอนเอียงไปทางไหนมากนักเพราะใช้สมองทั้งสองซีกในการใช้ชีวิต
มุมมองของตัวเอง : เป็นคนเข้ากับคนได้ง่าย และปรับตัวเข้าไปสิ่งรอบข้างได้ง่าย มีเสน่ห์และถูกชักจูงได้ง่ายเช่นกัน
มุมมองจากคนอื่น : เป็นคนสุขุมและสำรวม แต่บางครั้งอาจจะหัวแข็งไปบ้างขอบคุณข้อมูลจาก : th.theasianparent.com
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : drama.ch7.com