Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย จากหน้าผาก

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย จากหน้าผาก

ทายใจทายนิสัย จากหน้าผากหน้าผากต่ำและแคบ
คุณเป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ ได้แต่คอยทำตามคำสั่งคนอื่น พูดง่ายๆคือไม่มีความคิดเป้นของตัวเอง


หน้าผากหยักเล็กน้อย
มีลักษณะเป็นรูปคล้าย ตัว M แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ และมักไม่ชอบสุงสิงกับใครนัก


หน้าผากมีรอยหยัก
มีลักษณะเป็นรูปตัว M อย่างเห็นได้ชัดเจนมีหน้าผากแบบนี้จะเข้ากับคนได้ง่าย มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ไว้ใจได้


หน้าผากกลมมน
คุณเป็นคนเจ้าความคิด ชอบที่จะทำงานแข่งขันกับใครๆเปิดเผย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เป็นที่พึงแก่คนที่กำลังประสบปัญหาได้อย่างยิ่ง


หน้าผากเป็นสัน
คุณเป็นคนไม่ยอมเข้าใจในเรื่องที่กล่าวขึ้นมาลอยๆต้องให้รู้แจ้งเห็นจริงกับตาตัวเองจึงจะยอมเชื่อ และเป็นคนตั้งใจมั่น ไม่โอนเอียงง่ายๆ


หน้าผากสี่เหลี่ยมกว้าง
คุณเป็นคนทำงานเก่ง เหมาะจะประกอบงานธุรกิจต่างๆ ใจคอกว้างขวางมั่นคง มีเหตุผล รู้จักไตร่ตรองและมีความรอบคอบ


หน้าผากเถิก
คุณเป็นคนมีความสามารถ มีความคิดฉลาดหลักแหลม และมีเหตุผลกับทุกๆเรื่อง คิดจะทำสิ่งใดมักคิดอย่างรอบคอบเสมอขอบคุณข้อมูลจาก : Forward Mail
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : เอเซียคลินิก.com