Log In Forgot Password?
รากษกเทวี นางสงกรานต์ปี 2558

เรื่องเด่นดูดวง : รากษกเทวี นางสงกรานต์ปี 2558

สงกรานต์ปี 2558 วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอังคารที่ 14 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 24 นาที 0 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม

นางสงกรานต์ปี 2558 นางสงกรานต์นามว่า รากษกเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวาทรงตรีศูล หัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวรวาหะ(สุกร) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่าตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะแม นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปี กลางปี ปลายปีเสมอกันแล

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล

วันเถลิงศก ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 21 นาที 36 วินาทีจันทรคติ ตรงกับ วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม

เกณฑ์อัตตาเถลิงศก จุลศักราช 1377

คำทำนาย *

วันอังคาร เป็นวันมหาสงกรานต์ : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู้ร้าย และ จะเจ็บไข้นักแล ฯ , วันพุธ เป็นวันเนา : ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ร้อน แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่ , วันพฤหัสบดี เป็นวันเถลิงศก : สมณะพราหมณาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมวินัยอันประเสริฐแล ฯ , นางสงกรานต์ นั่ง : จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

BUGABOO NEWS