Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย ในความฝันได้นั่งยานพาหนะใดในการเดินทาง

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย ในความฝันได้นั่งยานพาหนะใดในการเดินทาง

ทายใจทายนิสัย ในความฝันได้นั่งยานพาหนะใดในการเดินทางบอลลูน
คุณกำลังอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรัก คุณรู้สึกต้องการความเป็นอิสระ คุณปรารถนาอารมณ์ฝันและจินตนาการที่ไร้ขอบเขต


รถตู้
คุณกำลังรู้สึกอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับมิตรสหาย และบรรดาคนรอบข้างรอบกายทั้งหลาย ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ เป็นกังวลและอยากจัดการมันเสียใหม่


รถทัวร์
คุณกำลังเบื่อหน่ายอะไรๆ หลายอย่างที่คุณจำเป็นต้องทำอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงนี้ คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจและไม่เป็นสุขนัก คุณคาดหวังว่าควรจะมีการ เปลี่ยนแปลงได้แล้ว อาจจะเป็นอาชีพการงานหรืออะไรก็ตามที่ต้องทำซ้ำๆ จำเจอยู่ในช่วงนี้


เรือ
บางสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกไม่ค่อยพอใจนักในช่วงนี้ก็คือรูปแบบวิถีชีวิตของคุณนั่นเอง คุณอยากเปลี่ยนแปลงสไตล์การดำเนินชีวิตเสียใหม่อย่างที่ใจอยาก เพราะคุณเริ่ม รู้สึกไม่สนุกกับวันคืนแบบเดิมๆ อีกต่อไปแล้ว


รถยนต์
บางสิ่งที่คุณไม่พอใจนักในช่วงนี้ ก็คือนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคุณเองคุณมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเสียที อยากจะปรับปรุงให้ดีกว่าที่ เป็นอยู่นี้


รถไฟ
ในระยะนี้คุณกำลังไม่พอใจกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณเอง คุณรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันผิดที่ผิดทาง คุณรอคอยและคาดหวังให้มีโอกาสดีๆ ผ่านมาให้ไขว่คว้า


เครื่องบิน
บางสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจนัก ก็คือจุดหมายปลายทางที่คุณวาดหวังไว้คุณกำลังรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายใหม่ คุณอยากก้าวไกลไปคว้าความ สำเร็จโดยเร็ว ความทะเยอทะยานของคุณสูงล้น และคุณจะไม่มีความสุขถ้ายังยืนอยู่ ณ ที่เดิมขอบคุณข้อมูล : teenpath.net
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : lnwmall.com