Log In Forgot Password?
ปรับนามบัตรตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยเพิ่มConnection

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ปรับนามบัตรตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยเพิ่มConnection

ปรับนามบัตรตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยเพิ่ม Connection

ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจทุกประเภท ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และหนึ่งปัจจัยสำคัญของธุรกิจคือ Connection เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
และในที่นี้ นามบัตร ก็เป็นตัวช่วยในการเพิ่มconnectionที่สำคัญให้แก่เรา ดังนั้นการมีนามที่ดีตรงตามหลักฮวงจุ้ยก็จะส่งเสริมพลังให้แก่เราได้

ตำแหน่งต่างๆ บนนามบัตรสามารถสะท้อนความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ เนื่องจากถึงแม้ว่าทางกราฟิกหรือผู้ออกแบบจะเป็นคนออกแบบ แต่การตัดสินใจเลือกใช้เป็นของผู้บริหาร
คนเรามักตัดสินใจเลือกจากสิ่งที่ชอบ ซึ่งส่งกระแสความชอบมาจากจิตใต้สำนึก สะสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ถ้าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดี ธุรกิจมีปัญหา
เราอาจเลือกนามบัตรที่ส่งผลแบบนั้นกับบริษัทเราได้โดยที่เราเองคาดไม่ถึง

ตำแหน่งบนนามบัตร

ตำแหน่งที่ 1 สะท้อนในเรื่องสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา มีไอเดียใหม่ๆ เสมอ
ตำแหน่งที่ 2 นี้สะท้อนชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์ที่ดี
ตำแหน่งที่ 3 สะท้อนด้านจุดเด่น ความสามารถพิเศษ สิ่งที่ไม่เหมือนใคร
ตำแหน่งที่ 4 สะท้อนความสำเร็จ การเจริญเติบโต
ตำแหน่งที่ 5 สะท้อนอุปสรรค การสะดุด ติดขัด
ตำแหน่งที่ 6 สะท้อนปัญหา ณ ปัจจุบัน

ตำแหน่งนามบัตรที่เสริมดวง Connection
- ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งหน้าที่ ควรวางอยู่ในตำแหน่งขวามือด้านบนของนามบัตร

หากท่านต้องเพิ่มโอกาสในธุรกิจของท่านลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ เพื่อเสริมให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล ชี้ช่องรวย.com