Log In Forgot Password?
จำนวนธูป...ให้ความหมายอย่างไร

เรื่องเด่นดูดวง : จำนวนธูป...ให้ความหมายอย่างไร

จำนวนธูป...ให้ความหมายอย่างไร

ในการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้ง 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือ ธูป เทียน และดอกไม้ แต่หลายๆคนคงยังไม่รู้ความหมายของจำนวนธูปที่ใช้นั้นให้ความหมายที่แตกต่างกันไป

ธูป 1 ดอก ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ

ธูป 2 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่

ธูป 3 ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูป 5 ดอก ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ศาลพระภูมิ

ธูป 7 ดอก ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

ธูป 8 ดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู

ธูป 9 ดอก บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

ธูป 10 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

ธูป 12 ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

ธูป 16 ดอก บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

ธูป 19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

ธูป 21 ดอก บูชาพระคุณของพ่อ

ธูป 32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

ธูป 108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

แม้ธูปจะมีความหมายและมีความสำคัญในการใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่ใจอันบริสุทธิ์ของผู้ที่กราบไหว้นั้นสำคัญยิ่งกว่า

เรียบเรียงข้อมูลโดย Bugaboo.TV
ขอบคุณภาพจาก thaihealth.or.th