คาถาเสริมทรัพย์

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาเสริมทรัพย์

คาถาเสริมทรัพทย์

ตั้งนะโม ๓ จบ


พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (๑ จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบ ตื่นนอนเช้า ๓ จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว ๑ จบ แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และพระปัจเจกโพธิ อย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไร ท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์ มากมาย

ขอบคุณภาพจาก sanook.com