Log In Forgot Password?
ดูดวงเสริมดวง ด้วยสิริมงคลหรือสิริ 8 ประการ

เรื่องเด่นดูดวง : ดูดวงเสริมดวง ด้วยสิริมงคลหรือสิริ 8 ประการ

ดูดวงเสริมดวง ด้วยสิริมงคลหรือสิริ 8 ประการ

สิริมงคลคุ้มครอง มี 8 ประการ ถ้าผู้ใดรักษาสิริหรือสิริมงคล 8 ประการได้ เทวดาจะมารักษาและคุ้มครองท่านผู้นั้น สามารถทำได้ทุกวัน เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง


สิริมงคลประการที่ 1 ท่านหญิงและท่านชาย ที่เว้นจากการร่วมนอนในวันขึ้นและแรม 8 ค่ำ, 14 ค่ำ, 15 ค่ำ และวันตรุษสงกรานต์ วันจันทรุปราคา สุริยุปราคา และวันเกิดของตนเช่นตัวอย่างดังนี้ ถ้าท่านเกิดในวันจันทร์หรือวันอังคาร ก็เรียกว่าวันตัวเอง

สิริมงคลประการที่ 2 ท่านใดทานอาหารให้หันหน้าไปทิศบูรพา คือทิศตะวันออกจะดีค่ะ

สิริมงคลประการที่ 3 ท่านใดถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้หันหน้าไปทางทิศปัจจิม คือทิศตะวันตก

สิริมงคลประการที่ 4 ท่านใดจะนอนด้วยกันให้ผู้หญิงนอนด้านซ้าย ให้ชายนอนด้านขวา

สิริมงคลประการที่ 5 ท่านใดห้ามเอาผ้านุ่งที่ใส่กลางวันแยกออก อย่าเอารวมกับกลางคืน และ อย่านุ่งตั้งแต่กลางวันไปถึงกลางคืน

สิริมงคลประการที่ 6 เวลาเช้าตรู่ สิริมงคลอยู่ที่หน้าผาก ให้ล้างหน้าด้วยน้ำจึงจะเกิดสิริมงคลพร้อมอธิฐานแล้วดี ให้พูดแต่เรื่องดีๆ

สิริมงคลประการที่ 7 เวลาเที่ยงตรง สิริมงคลอยู่ที่อก ให้อาบน้ำทาแป้งเจิมอกและหัวใจหรือตรงกลางใกล้หัวใจ แล้วอธิฐานจะดี

สิริมงคลประการที่ 8 เวลาค่ำ สิริมงคลอยู่ที่เท้า เมื่อก่อนเข้านอนให้อาบน้ำล้างเท้าขัดให้สะอาดแล้วจึงจะเกิดสิริมงคลกับท่านและจะส่งเสริมให้ดีและทำให้ชีวิตดีขึ้นเวลาล้างเท้าก็พูดแต่เรื่องดีๆ

เคล็ดลับเสริม สิริมงคลและสิริ 8 ประการ ทั้ง 8 ข้อนั้น  สำหรับผู้ที่ต้องการทำ ไม่จำเป็นต้องเคร่งมาก เพราะการทำนั้นจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ เลือกทำวันที่เราสะดวก แต่ร่างกายต้องสะอาดก่อนนอนทุกครั้ง ไม่ว่าเวลา เช้า กลางวัน เย็น เทพเทวาผู้ดูแลรักษาตัวจะได้มาดูแลท่านได้ดี และก็จะส่งเสริมดวงชะตาได้อีกทางหนึ่ง หากทำได้ทุกวันข้อแรกเทพมาดูแล ข้อสองสุขภาพของท่านก็ดีด้วยแถมสดใส สดชื่น และถ้าท่านทำได้เป็นประจำสม่ำเสมอจะส่งผลถึงความเมตตากับดวงของท่านด้วย