Log In Forgot Password?
ความเชื่อโบราณ  6 วันอันตราย

เรื่องเด่นดูดวง : ความเชื่อโบราณ 6 วันอันตราย

ความเชื่อโบราณ  6 วันอันตราย

มีความเชื่อจากสมัยโบราณมากมายที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ รวมถึงความเชื่อโบราณ 6 วันอันตราย ที่ห้ามทำสิ่งต่างๆ


ห้ามขึ้นบ้านใหม่ วันเสาร์

ห้ามเผาผี วันศุกร์

ห้ามโกนจุก วันอังคาร

ห้ามแต่งงาน วันพุธ

ห้ามตัด วันพุธ

ห้ามถอน วันพฤหัสบดีห้ามเผาผีวันศุกร์

เพราะวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ ความสุข ความรื่นเริง ดังมีคำกล่าวที่ว่า "เผาผีวันศุกร์" ให้ทุกข์แก่คนยัง (คนที่ยังมีชีวิตอยู่)


ห้ามโกนจุกวันอังคาร

เพราะถือว่าเป็นวันแข็ง อาจจะเกิดอุบัติเหตุจนเลือดตกยางออกได้


ห้ามแต่งงานวันพุธ

เพราะคนสมัยโบราณถือว่าวันพุธเป็นวันรวนเร หากมีการหมั้นหมาย หรือแต่งงานจะทำให้ชีวิตคู่เกิดความรวนเรไม่มั่นคง สุดท้ายก็อาจเลิกรากันไป


ห้ามตัดวันพุธ

เช่น ตัดผม เพราะถือว่าวันพุธเป็นวันแตกหน่อเจริญเติบโต จึงห้ามตัดผมตัดต้นไม้ ด้วยเหตุนี้ร้านตัดผมจึงมักปิดในวันพุธนั่นเอง


วันพฤหัสบดี

เป็นวันที่อุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคงมั่งคั่ง จึงห้ามถอนต้นไม้ ห้ามถอนเสาเรือน หรือทำการโยกย้ายสิ่งของใดๆ ที่สำคัญ
อีกทั้งยังถือว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูด้วย


วันที่เกิดจันทรคราสและสุริยคราส

อีกวันหนึ่งที่ห้ามทำการมงคลใดๆ ก็คือ วันที่เกิดจันทรคราสและสุริยคราส ในช่วงก่อนและหลังวันดังกล่าว 15 วัน ห้ามทำการมงคลใดๆเด็ดขาด


ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคก่อน หากใครจะเชื่อก็ไม่ผิด เพราะความเชื่อบางอย่างก็เกิดจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนนั่นเอง